Regulament Giveaway 13.10.2021

Regulament #GiveawayDeVorbaCuAde

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului online #GiveawayDeVorbaCuAde (numita in cele ce urmeaza “Concurs”) este Adelina Iorgulescu.
1.2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”) disponibil in mod gratuit pe website-ul crazy40.ro pe paginile de Instagram https://www.instagram.com/de_vorba_cu_ade/ si https://www.instagram.com/iorgulescuadelina/ . Regulamentul este obligatoriu pentru toti participantii. 
 
SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul va fi lansat si se desfasura in perioada: 13.10.2021 – 24.10.2021, pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator paginilor de Instagram , in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 12 ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila. 
 
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. In Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica care are domiciliul stabil sau resedinta in Romania si varsta peste 18 ani.
3.2. Nu au dreptul sa participe la Concurs angajatii companiilor implicate in realizarea Concursului, precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie) acestora. 
3.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. 
3.4. Concursul se desfasoara exclusiv pe internet, pe paginile de Instagram mentionate anterior.
 
SECTIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR
4.1. Sunt descalificate automat persoanele care se inscriu in Concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date de contact corecte, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului. 
4.2. Comentariile care contravin termenilor si conditiilor acestui regulament, care sunt in afara subiectului concursului sau pe care le considera, in mod unilateral, ca fiind ilegale, incomplete, discriminatorii, injurioase, incorecte din punct de vedere gramatical, neadecvate sau daunatoare, sub orice forma, propriei imagini, partenerilor sau tertilor, nu vor intra in concurs.
 
SECTIUNEA 5. INSCRIEREA IN CONCURS
Orice persoana care doreste sa se inscrie in Concurs poate participa fara a plati nicio taxa si fara a achizitiona niciun servicu, in perioada: 13.10.2021 – 24.10.2021. 
Pentru a se inscrie, participantii trebuie sa respecte urmatoarele: 
a) Sa ia la cunostinta prevederile prezentului regulament;
b) Sa intruneasca cerintele de inscriere in Concurs. Pentru aceasta, participantii trebuie sa urmeze pasii de mai jos:
i. Sa urmareasca pagina de Instagram https://www.instagram.com/de_vorba_cu_ade/
iii. Sa  raspunda la postarea care anunta concursul, efectuata pe contul de Instagram https://www.instagram.com/de_vorba_cu_ade/ printr-un comentariu in care spune ce allege dintre premiile oferite.
iv. In procesul de acordare a premiilor sunt incluse comentariile postate in perioada 13.10.2021 – 24.10.2021, care indeplinesc cumulativ toate conditiile mentionate mai sus si care respecta prezentul Regulament.
c)  Sa se inscrie in Concurs, folosind toti pasii de mai sus in perioada 13.10.2021 – 24.10.2021. 
 
SECTIUNEA 6. PREMII SI ACORDAREA PREMIILOR
6.1. Premiile oferite in cadrul preezentului Concurs sunt urmatoarele:
a) 2 buc. LR Mind Master Red si 1 buc. LR Mind Master Green. Valoarea comerciala a premiului este este de 184,5 lei (tva inclus).
b) 1 buc. LR Trusa de Ajutor – contine LR Crema aloe cu propolis 100 ml, LR Concentrat Aloe Vera 100 ml si Spray Urgenta 150 ml. Valoarea comerciala a premiului este 194,90 lei (tva inclus).
6.2. Reprezentantii Organizatorului vor folosi platforma Random.org pentru desemnarea castigatorilor. Extragerea va avea loc in perioada 25.10.2021-27.10.2021. Se va desemna un castigator si o rezerva pentru fiecare premiu. Fiecare participare valida va avea alocat un numar de indentificare, iar in cadrul extragerii prin platforma Random.org se vor extrage numerele de identificare castigatoare si rezervele aferente fiecarui premiu. Se vor extrage mai intai castigatorii si apoi rezerva primului castigator, urmat de rezerva celui de-al doilea castigator.
6.4 Potentialii castigatori vor fi notificati in mesaj privat pe platforma de socializare pe care au participat si dupa validare vor fi anuntati in postarea de Concurs si in pagina de Regulament.
6.5 Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorului pe pagina pe de Instagram pe care se desfasoara Concursul; pana la data de 01.11.2021 va fi anuntat castigatorul. 
6.6 Castigatorul trebuie sa confirme printr-un mesaj privat in maximum 24 de ore de la data primirii mesajului in care este anuntat ca este potential castigator, faptul ca a primit notificarea castigarii premiului, sa confirme indeplinirea conditiilor de participare si sa ofere pentru validare urmatoarele date: numele complet, numarul de telefon, adresa e-mail si sa confirme faptul ca nu este minor. Daca va indeplini acest pas, potentialul castigator este validat si va fi rugat sa ofere adresa de corespondenta la care sa primeasca premiul/ poate opta sa intre in posesia lui personal in Bucuresti, in situatia in care Organizatorul si castigatorul gasesc un moment potrivit.
6.7 In cazul in care un castigatorul nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participantului din lista de rezerva.
6.8 In cazul refuzului castigatorului de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii acestuia conform prezentului Regulament, castigatorul va pierde dreptul de atribuire a castigului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui castigul acestuia, cu exceptia rezervelor.
6.8 Participantilor nu le este impusa nicio taxa de participare la prezentul concurs sau achizitia vreunui serviciu.
6.9 Organizatorul nu este raspunzator pentru continutul publicat pe Instagram de catre participanti. 
6.10 Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participantul care da dovada de un comportament neadecvat, contrar bunelor moravuri sau legii, pe parcursul Concursului. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participantul care incalca prezentul Regulament, prin conduita sa ori datorita naturii continutului publicat pe Instagram, incalca drepturile de autor ale altor persoane fizice si/sau juridice.
6.11 Publicarea unui comentariu pe Instagram presupune ca participantii au acceptat in totalitate conditiile prezentului regulament si eventualele decizii ulterioare ale organizatorilor. 
6.13 Premiul va fi facut public si se va acorda direct numai persoanelor desemnate castigatoare conform Regulamentului; premiul nu poate fi transferat altei persoane.
6.15 In cadrul prezentului Concurs nu se acorda contravaloarea in bani a Premiului.
6.16 Castigatorii Concursului nu vor putea pretinde un alt premiu in afara de cel prevazut in prezentul Regulament.
6.17. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate fi formulata in scris de catre participant prin e-mail la adresa adelina_doc73@yahoo.com . Contestatia se va solutiona in termen de maximum 20 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvarea contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice participant care incearca sa fraudeze sau fraudeaza concursul. 

 
SECTIUNEA 8. TAXE
8.1. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte. 
 
SECTIUNEA 9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
9.1. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului din cadrul acestui Concurs exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Premiul va fi acordat urmatoarei rezerve din lista. 
 
SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
10.1. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii prezentului Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea efectuarii extragerii, validarii si atribuirii premiului.
 
SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA
11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 
11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs existenta in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 
 
SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
12.1 Prin inscrierea in acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. 
12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la link-ul mentionat in postarea care anunta lansarea Concursului, cat si pe site-ul official al organizatorului,  www.crazy40.ro .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *